Snekkertjenester

Oppføring av nybygg

 • Tilbygg
 • Terrasse
 • Garasje
 • Lysthus
 • Uthus
 • Hundehus/hundegård
 • Utvendig bod
 • Påbygg og tilbygg

Rehabilitering

 • Skifting av kledning
 • Utbedring av mindre råteskader
 • Riving av lettvegger

Vedlikehold

 • Utskiftning av vinduer og dører
 • Skraping og pussing